Mai ige
Rólunk

Jézus Krisztus mondja: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” Jn 13,35

 

Kedves Látogatónk!

A fenti igével köszöntöm óvodánk valamennyi munkatársa és a szentendrei evangélikus gyülekezet tagjai nevében.

Intézményünk kapuja 2011. óta nyitva áll azok előtt, akik keresztény szellemben és léleksimogató zenei környezetben kívánják gyermeküket nevelni. Évről-évre azon munkálkodunk, hogy a hozzánk érkező gyermekek családias környezetben nevelkedjenek, a családok szerető közösségre találjanak gyülekezetünkben.

Küldetésünk, hogy evangéliumi lelkülettel, a  gyermekek  életkori  sajátosságainak  figyelembe vételével   neveljünk,   a  keresztény  értékrend  elsajátítása  által   segítsük  a  gyermekek  teljes személyiségének alakulását.

Keresztény értékrendünk alappillérei Isten és az egymás iránt tanúsított szeretet. Ennek legtermészetesebb útja, ha a gyermekek személyisége nem az egyéni érdekek mentén haladva alakul, hanem megtanítjuk őket közösségben gondolkozni, társaikra figyelni.

A társadalomba történő beilleszkedés, az „otthon lenni a világban” érzésének egyik nélkülözhetetlen gondolata ez a kollektív és egyéni felelősség. Isten alkotásainak védelme, a teremtett világ szépségeinek megőrzése és gondozása, a környezet iránti felelősség kialakítása szintén kereszténységünkből fakadó kötelezettségünk.

Az ének-zene az egyik legnagyobb közösségteremtő erő, nevelésünk egyik alapköve.  Fontos szerepet tölt be életünkben az érzelmek kifejezésére, a szép befogadására. Lehetőséget és példát adunk arra, hogy az éneklés   imádság, kapcsolattartás Istennel, hálánk, örömünk, bánatunk kifejezője.

Nevelésünk célja tehát, hogy Isten szeretetének megnyilvánulásai a gyermekek mindennapjaiban, cselekedeteiben, döntéseiben természetes legyen.

Isten áldását kérem a gyermekekre, a szülőkre és pedagógusokra, valamint mindenkire, aki imádságban hordozza és szeretettel veszi körül óvodánkat.

 

Erős vár a mi Istenünk!

Csesznák Éva

intézményvezető